7


the true westernlovers
 

?-


Buckle Up Countryfest  Ottarsborg  Örbyhus Juni :
River Valley Country Festival
Boggbergetsfestplats Evertsberg Älvdalen : Juni :
Hudson Bay Svanskog : Juli :
Country Duved : 17 Augusti :Vilda västern med hatt, revolver å klirrande sporrar, musik, cowgirls, kula å krut lada å skjut.


Western historia
Vilda Västern Den riktiga vilda västern uppstod efter inbördeskriget 1865, då hungersnöd härjade i hela USA.
I Texas däremot fanns det ett överflöd av långhorns kor som blev en värdefull handelsvara för de kapitulerade sydstatarna.
1867 organiserar en chicagobo handel med kor där säljare från söder och köpare från norr möts.
Platsen blev Kansas. Mellan 1867-1885 säljs och fraktas inte mindre än 5,5 miljoner kor från Kansas. Städerna har olika blomstringsperioder,
Abeline var först och föredöme för de andra. Newton varade bara en säsong men lyckades ändå ha 27 salooner fullsatta, medan Dodge City varade under den längsta perioden.
Dessa städer var så kallade boom towns. Därför att handel med så många kor drar inte bara väldigt mycket folk utan även mycket affärsdrivande verksamhet, som i sin tur drog ännu mer folk.
Dessa städer exploaterades mycket fort och vi har tänkt oss att gestalta en sådan boom towns,
i form av ett rollspel där rollfigurer intar byggnader helt eller delvis färdigställda, att driva sina kommerser och att utöva sina karaktärer.
Vad det gäller affärsdrivande verksamheter krävs minst 50 stycken karaktärer. Rollspelet är ett slutet arrangemang och då enbart avsett för dem som deltar.
Tidsenlig klädsel krävs och framförallt den typiska för just den rollfigur man gör. Här kommer att finnas affärer, spelhallar, barer, en smed och tillverkare av olika slag, allt som behövs för att en stad ska fungera och som det såg ut på den tiden. Hästar, vagnar, kor packåsnor getcr kommer också att finnas på plats.
Det finns inget manus till detta utan allt sker efter improvisation utifrån sin rollkaraktär. Cowboyernas storhetstid, varade endast i ca 20 år .
Vid krigsslutet 1865, var behovet av kött stort i de segrande nordstaterna eftersom de då befintliga hjordarna hade gåt åt som mat till soldaterna.
I Texas fanns det fortfarande enorma kreaturshjordar.
För att leda boskapen till de stora slakterierna, så anlitade boskapserfarna cowboys (kopojkar) och utlovade bra betalning för att fösa boskapen norrut.
Det var ett riskfyllt uppdrag och förutom extrema väder förhållanden fick de slås mot banditgäng som var ute efter boskapen.
Det behövdes en mellanstation där köpare och säjare kunde mötas och cowboyerna kunde vila upp sig och sin boskap.
Stället som föst valdes ut var Abilene i Kansas. Utvecklingen i denna stad blev nu explosionsartad.
Alla ville tjäna pengar på de genomresande cowboyerna och över allt fanns det bordeller, spelhålor och salonger. Legendariska boskaps städer var Dodge City och Baxter Springs.
Det var i dessa städer som legenden om Vilda Västern startade. Flera soldater som varit med i kriget blev banditer istället.
Revolvern blev var mans egendom och man tvekade inte att använda den för att försvara sig mot diverse övergrepp.

Epoken Vilda Västern upphörde ungefär 1885, dels pågår en längre period dåligt väder samt en allt sämre boskapsmarknad .
Den riktiga vilda västern uppstod efter inbördeskriget 1865, då hungersnöden härjades i hela USA.
I Texas där emot fanns det ett överflöd av länghorns kor som blev en värdefull handelsvara för de kapitulerade sydstatarna.
1867 organiserar en chicagobo handel med kor där säjare får säljer och köpare från norr möts.
Platsen blev Kansas. Mellan 1867-1885 säljs och fraktas inte mindre än 5,5 miljoner kor från Kansas. Städerna har olika blomstringsperioder, Abeline var föst och följdes där efter de andra.
Newton varade bara en sesong men lyckades då ha 27 salooner fullsatta, medan Dodge City varade under den lägsta perioden. Dessa städer var såkallade boom towns.
Därför att handel med så många kor drar inte bara väldigt mycket folk utan även mycket affärsdrivande verksamhet, som i sin tur drog ännu mer folk.
Dessa städer exploaterades mycket fort och vi har et t känt oss att gestalta en sällan boom towns, i form av ett rollspel där rollfigurer intar byggnader helt eller delvis färdigstälda,
att driva sina kommerser och att utföra sina karaktärer.
Här kommer att finnas affärer, spelhallar, barer, en smed och tillverkare av olika slag, allt som behövs för att en stad ska fungera och som det såg ut på den tiden.
Här tar, vagnar, kor packåsnor getcr kommer också att finnas på plats. Det finns inget manus till detta utan allt sker efter improvisation utifrån sin rollkaraktär?.